Почина

проф. Генчо Пирьов
(1901-2001) ,

доайенът на българската психологическа наука. Член-кореспондент на БАН, дългогодишен ръководител на Катедра "Психология" към СУ "Св. Климент Охридски", той е човекът, който изведе психологията в България от полето на теорията в полето на практиката. Забележителни ще останат трудовете му по обща и детска психология, по експериментална психология и разработките му по фундаменталните проблеми на психологическата и педагогическата наука. Неговите изследвания в областта на детската психика са класически и днес. От някои отричан, от други възхваляван, сигурно е едно - българската психология загуби един голям учен. Утешението е, че запазва академичните усилия на проф. Генчо Пирьов в златния фонд на своите научни постижения.


К