Формуляр за лична идентификация

Лице на формуляра

Име:...............................................
Пол:...............................................
Гражданство:.......................................
Вероизповедание:...................................
Родители:..........................................
...................................................
Деца:..............................................
...................................................
Майчин език:.......................................


Гръб на формуляра

Указания и права на попълващия
1. Няма институции и обстоятелства, които могат да диктуват на попълващия как да попълни формуляра.
2. Защитата на личната свобода и неприкосновеност на попълващия предполага право на собствен избор при попълването на всяка една от графите на формуляра.
3. Попълващият попълва името, което приема за свое, стига личните му документи да са издадени или преиздадени на това име.
4. Попълващият попълва пола, който приема за свой, стига да приложи медицински доказателства за корекции, ако той се разминава с пола, получен по рождение.
5. Попълващият попълва гражданството (едно или повече), което приема за свое, стига да го е получил според законите на съответната държава.
6. Попълващият попълва вероизповеданието, което приема за свое.
7. Попълващият попълва имената на своите родители, поставя тире, ако публично се е отказал, или вписва имената на лицата, които приема за свои родители, стига да приложи декларации за съгласието им.
8. Попълващият попълва имената на своите деца, поставя тире, ако публично се е отказал, или вписва имената на лицата, които приема за свои деца, стига по законов ред да е получил родителски права над тях.
9. Попълващият посочва като майчин език езика, на който най-добре може да изрази своите желания.
10. Промени в този формуляр могат да се нанасят всеки път, когато попълващият пожелае.

Помолих редакцията на вестник "Култура" да публикува този примерен формуляр, защото искам да поставя един въпрос извън различните дискурси, в които попада; един въпрос в "дискурсивното никъде" на графите и огледалата...
След като България отпадна от Шенгенския списък, много граждани на Република Македония неочаквано откриха българските корени в своето родословие и подадоха документи за българско гражданство. Както често се случва, нашите телевизии показват един и същи филм - напоследък това беше прекрасният филм на Алмодовар "Всичко за майка ми". Приятел, когото чувствам истински близък, ми каза, че не е кръстил децата си, за да може, като пораснат, сами да си изберат вероизповедание...
Ето го и въпросът: Ако най-сетне стане политически и технологически възможно всичко, свързано с личността, да е предмет на личен избор, кой тогава (от гледна точка на личната идентификация) ще го е направил?

Георги Лозанов