Дамите от квартет Хорс
Хорс е славянски бог на слънцето, изобилието и радостта от живота, ето защо четирите дами Анастасия Детистова - цигулка, Марияна Парзулова - цигулка, Пепа Дженева - виола, и Палмира Грибнева - виолончело, са избрали неговия образ за свой патрон. Идеята да се съберат идва спонтанно през есента на 1991 г. Оттогава четирите инструменталистки, въпреки трудностите, остават заедно в ансамбъл. В репертоара им са произведения от предкласиката до композиторите на ХХ в. - Шнитке, Бейндбридж, Иглесияс Роси, Детони. Те са и ревностни популяризатори на музиката на Марин Големинов, Михаил Пеков, Любомир Пипков, Парашкев Хаджиев, Артин Потурлян, за тях специално пишат Димитър Николов и Васил Казанджиев. Канят ги на фестивала "Музика Нова", "Нова българска музика", имат участия и записи в БНР и БНТ, гастролирали са в страни от Източна Европа. СБК ги награди със специална грамота за артистичната им дейност.
Изявеността на характера на четирите дами прави по-силно единството им в името на музиката, защото изкуството на камерното квартетно общуване, както казва Хайдн, е "...разговор между четири равни индивидуалности". Стремежът им е да преодолеят прага на изпълнителите, профилирани в една единствена епоха. Истинско постижение е вдъхновеното интерпретиране на музика от различни стилове - трудно, но и достойно предизвикателство, с което инструменталистките се справят. В това ни убеди и програмата на юбилейния концерт в залата на СБК. Прозвуча струнен квартет - 2 от Моцарт, "Страсти" от Димитър Николов и струнен квартет оп. 96 "Американски" от Дворжак.
Анастасия, Марияна, Пепа и Палмира не се страхуват от експериментите, от търсенето на нови форми в изкуството. В изпълненията си на съвременна музика те привнасят театрални елементи, често говорят, рецитират, пеят, падат от столовете си, движат се. Те не знаят дали от това печели или губи музиката като "чисто изкуство", но със сигурност търсят елементите, чрез които да постигнат "излизане от ежедневното състояние". Преливане на елементите от изкуствата има смисъл, когато довежда слушателя до състояние на съсредоточаване и успява да се пребори за вниманието му, въпреки хилядите влияния на неспирния информационен поток. Според дамите, камерното музициране е алтернатива на глобализиращия се свят, опит да се съхрани и запази уникалността, да не се позволи тя да бъде размита в общия стихиен поток.

Петър Пламенов