Дружество на писателите-лекари в България, НДФ "13 века България", сп. "Страница" за пета поредна година обявяват национален конкурс "Рашко Сугарев" за разказ на млад писател.
Наградата за публикуван през 2001 г. в пресата или в книга разказ на белетрист до 35 години ще бъде връчена в Пловдив, родния град на Рашко Сугарев.
Сред отличените досега автори са Алек Попов, Борис Минков, Васил Видински, Георги Господинов, Йорданка Маргаритова, Йордан Ефтимов, Мирослав Димитров...
Краен срок за изпращане на творбите в два екземпляра: 1 март 2002 година. Адрес: Пловдив 4000, ул. "Цанко Лавренов" 10, за литературния конкурс "Рашко Сугарев".