Адриан Паци - за емиграцията
Емиграция!? "Как да избягам и да намеря по-хубав живот отвъд бившата Желязна завеса?" Това е главният въпрос, който занимава милиони млади хора от екс-социалистическите страни. Това е не само въпрос, но и проблем, който не им дава възможност дори да дишат спокойно. Но дали "там" е толкова хубаво, колкото ни се иска?
Темата за емиграцията е основна за творчеството на албанския художник Адриан Паци, който от няколко години живее и работи в Италия. На изложбата "Истински истории", открита на 7 януари т. г. в галерия "Ирида", Паци представя два видеофилма и няколко фотографии. Първият филм е "Истинска игра"(създаден 1997 година) и показващ как тригодишната дъщеря на художника разказва приказка, в която смесва героите от приказката с истински персонажи от гражданската война в Албания. По-надолу в представянето е поместен и разговор-игра между художникът и дъщеричката му от 1999 година. Момиченцето обяснява как животът в Италия е доста по-различен от живота в Албания: "Мама отначало бавеше деца, после работеше у разни жени, вършеше им домакинската работа...", а в Албания "Мама беше преподавател в университета заедно с татко."
Във втория филм "Повярвайте ми, аз съм художник" Паци инсценира разпит, в който полицейски инспектор му задава въпроси, според които е обвинен, че използва дъщерите си за порнографски снимки. (Това, разбира се, няма нищо общо с реалността.) За една от изложбите си Паци снима голите гърбове на децата си, върху които има нарисувани печати, идентични на тези, които човек получава върху задграничния си паспорт на Граничните контрално-пропусквателни пунктове в отделните държави. На разпита художникът се опитва да обясни на инспектора, че всичко, което създава, е постановка със смислени и логични обяснения. Паци гледа "на изходните печати от Албания като на метафора за изход от собствената страна, като знак, бележещ целия живот и превръщащ се в част от собственото тяло на човека."
Проблемът за емиграцията през последните години е по-силен от всякога. Да избягаш или не? Логична дилема при положение, че не виждаш смисъл в "развитието" на собствената ти държава. Това са и основните тези, които Адриан Паци поставя с изложбата "Истински истории".

Мария Славчева