Веселин Стоянов , чиято стогодишнина се отбелязва през 2002 г., е композиторът, на който е посветен националният конкурс за млади пианисти, състоял се на 12 и 13 януари в СБК. В него взеха участие 29 състезатели. Жури с председател проф. Виктор Чучков и членове: Антонина Бонева, Кирил Ламбов, д-р на изкуствознанието Людмила Стоянова, проф. Милена Куртева, проф. Милена Моллова и проф. Николай Евров определиха следните лауреати:

Първа възрастова група до 14-годишна възраст:
Първа награда - Георги Трифонов и Ралица Ралинова
Втора награда - Симеон Гашев
Трета награда - Мила-Савоя Давидкова и Станислав Стайков

Втора възрастова група:
Първа награда и специална награда за най-добро изпълнение на творба от Веселин Стоянов - Яница Христова
Втора награда - Румен Трайков
Трета награда - Росица Казакова