След като разговорът с Райна Гаврилова вече беше сложен на страница, в редакцията се получи следната информация:

На 8 януари 2001 г. по инициатива на министър Абрашев и министър Паси се състоя заседание на Националния комитет "Европалия България" с участието на всички членове на НК (с изключение на Иван Гарелов) и на Меглена Кунева, главен преговарящ. На заседанието беше обявен официално ангажиментът на правителството за представянето на България в Брюксел чрез отпускане на бюджетни средства. Обсъди се съставът на Националния комитет и той беше разширен с лица, които биха помогнали за подготовката и представянето: Димитър Хаджиниколов, зам.-министър на икономиката, отговарящ за туризма, Кирил Ананиев, зам.-министър на финансите, Стефан Данаилов, председател на парламентарната комисия за култура и медии, Антонина Стоянова, председател на фондация "Ценности", и Еми Барух.
Беше избран нов председател на Управителния съвет на НК - Еми Барух, която ще координира цялостното представяне на България, включително политическата и икономическата програма; Борис Данаилов беше утвърден като главен комисар на културната програма на фестивала. Обсъждането на културната програма, договорена до този момент, предизвика дискусия и бе отложено за следващото заседание на Комитета. Проф. Ивайло Знеполски прие да стане официален консултант на културните прояви. Следващото заседание ще се състои в края на месец януари.