На 15 април 2001 в София е учреден "Национален комитет Европалия България 2002" като сдружение с нестопанска цел и със задача: "... организиране, осъществяване и популяризиране на българското участие във Фестивала Европалия, който ще се проведе в Белгия от м. октомври 2002 г. до м. януари 2003 г."
Членове на Националния комитет са: Министерство на културата, Министерство на външните работи, Националният център за театър, Мартин Заимов, Димитрий Паница, Стефан Попов, Ивайло Знеполски, Иван Гарелов, Райна Гаврилова, Георги Чапкънов.
Членове на Управителния съвет са Министерство на културата, Министерство на външните работи, Райна Гаврилова.