Събитията в България. Убийството на г. Белчев в присъствието на г. Стамболов. Колко се е променило виждането на Европа за България от 1891 г. (когато е публикувана тази илюстрация-информация-представа) досега? Честно казано, не много.
Тази година има шанс в центъра на Европа, в Брюксел, България да заяви какво е наистина и западноевропеецът да я види не през булото на медиите, а директно и сравнително цялостно. Всичко зависи от България.
В последния брой на 2001 г. "Култура" публикува едно загрижено мнение, че подготовката за "Европалия" не върви както трябва. Днес публикуваме разговор с госпожа Райна Гаврилова - при прочитането му, загрижеността преминава в тревога. Ако подготовката върви с досегашните темпове, ако Министерството на културата (и правителството като цяло) продължава да се отнася небрежно, нетворчески (и немениджърски) към участието ни в "Европалия 2002", най-вероятно България ще бъде представена на него слабо, банализирайки (и оправдавайки!) още повече негативните клишета за себе си.
Ако въобще се представи. Липсата на каквато и да е културна политика на правителството досега ни кара да предполагаме и такъв развой. След едно слабо или провалено представяне, за каквито и да било уволнения, оставки, оправдания и разкаяния ще бъде късно. За оставки и уволнения времето е сега.