Изложбите и художествените събития през годината
Традиционната анкета на в. "Култура" за пореден път отразява най-значимите събития за изминалата година. В анкетата взеха участие изкуствоведи, които споделиха личните си впечатления от художествените прояви на 2001 година. Всеки от участниците използва различен подход - някои са направили класация, други само отбелязват по-важните според тях събития.