Илина Коралова:
В скучно-предвидимия ни художествен живот през отминалата година бих откроила следните три събития (без да ги класирам), които за щастие се случиха:

1. Третия международен видеоарт фестивал "Видеоархеология", с куратор Борис Костадинов. С всяка изминала година фестивалът става все по-добре организиран. Това в голяма степен се отразява положително и върху качеството на показваните видеофилми, като, разбира се, основен фактор за успеха си остава превъзходно изведената концепция със заглавие "Археология на желанието". Показателен е и фактът на засиленото чуждестранно присъствие, в лицето на художници и куратори от Холандия, Австрия, Словения, Югославия и др.
2. "Жени на пазар(а)", кураторски проект на Мария Василева. Адмирации заслужават нейните усилия (и на художничките, участващи в проекта, разбира се), чрез артистични акции да се прокара пътят за един сериозен феминистичен дискурс в мачисткото ни общество.
3. "Sweet Dreams" - изложба на Надежда Ляхова в АТА център за съвременно изкуство. Поставям изложбата наравно с представянето на каталога на художничката, което се състоя през декември в СГХГ. Винаги ми е било трудно да вкарам работите на Надя Ляхова в някакви определени рамки. Те са толкова лични, изненадващи и многопластови. Именно фактът, че вечно се изплъзват от "хватката" на сухите определения, ме кара да се вглеждам в тях отново и отново.