На 93 години ни напусна

проф. арх. Любен Тонев ,

член-кореспондент на БАН
Роден в Кюстендил, завършил архитектура (1929 г.) и градоустройство (1930 г.) в Париж, той се включва в българския професионален и обществен живот през 1932 година. Оттогава неговото име е неразривно свързано практически с всички значими събития в градоустройството: от плана "Мусман" през първите планове за центъра на София след войната, създаването на Димитровград, основаването на Института по градоустройство и архитектура при БАН (чийто директор е от 1949 до 1976 г.), чак до утвърждаването на съвременните идеи за "човекосъобразно", екологично и устойчиво градоустройство. Проф. Тонев е създател на първата проектантска организация за градоустройство и регулации - ПРОГРЕ, един от учредителите на Международния съюз на архитектите (1948 г.), бил е главен редактор на сп. "Архитект" и "Известия на инженерно-архитектурната камара", дългогодишен ръководител на катедра "градоустройство". Плод на неговата кипяща енергия са и над 500 публикации по архитектурно-градоустройствени въпроси, между които влиятелната "Композиция на съвременния град."


Арх. Лило Попов