Европалия 2002
Виждането на Европа за България

Райна Гаврилова
за Европалия
,
Христо Буцев

Стратегическа
концепция

Национален комитет
Европалия-
България

Правителството
се ангажира