Алеш Бенда , директор на Чешкия център в София, направи рекапитулация на дейността през 2001 и набеляза проектите на Центъра за 2002 г. Г-н Бенда не можеше да скрие задоволството си от направеното досега и от интереса, с който се приема дейността на Центъра в България. Същевременно сподели тъгата си от чувствителното съкращаване на бюджетите на чешките центрове. Така плановете за дейността в България през 2002 могат да останат и неосъществени. А би било жалко, защото и през тази година имаме какво да очакваме в традиционното си общуване с бележити чешки творци. Може би поради пристрастията на г-н Бенда музикалната програма е сякаш най-интересна. Тя предвижда и гостуването на известните джаз-музиканти Рудолф Дашек и Карел Ружичка. Директорът на Центъра изказа възхищението си от цикъла беседи на театроведката Весела Груева, въвеждащи нашата общественост в чешкото сценично изкуство, които тази година, дай Боже, ще бъдат илюстрирани и с жив чешки театър.
Програмата на Чешкия център може да бъде намерена в интернет на адрес: www.czechcentres.cz/scc/bulharsko

В. Т.