С премиерата на "Подир сенките на знаците" на Мирослав Дачев филологическият семинар "По повод...", провеждан в Софийския университет, успешно завърши петия си семестър.
Книгата събира статии, написани в периода 1989-2000 г., и по думите на водещата Румяна Евтимова иска да срещне във филологическото пространство модернизма и постмодернизма, семиотиката и поетиката. Самият автор с неохота говори за трудовете си, пояснявайки, че в момента довършва друга книга, която "ще ревнува, ако разбере".
В последвалата дискусия най-спорен се оказа въпросът хладен или топъл е тонът на книгата, уютно или негостоприемно е текстовото пространство. До консенсус не се стигна, но сблъсъкът на мнения породи нови въпроси, чиито отговори авторът и неговите читатели тепърва ще търсят.

А. Х.