Национална изложба на карикатурата

Почитателите на българската карикатура имат възможност за двадесет и седми път да посетят Националната изложба на карикатурата, която по традиция ежегодно събира творци от три поколения. Тази година 45 автори подредиха над 300 творби. Те могат да бъдат видяни от 16 до 31 януари т. г. в една от залите на "Шипка"6.
Художниците карикатуристи винаги са имали способността да ни показват и хубавото и лошото, което се случва в живота около нас чрез рисунка. В тазгодишното издание на изложбата можем да видим отразен нашия бит, самите нас, а най-често срещана е политическата карикатура. Тя е най-близо до хората и най-лесно се възприема. Посланията, които отправя, без съмнение са свързани с актуалните теми и лица на деня. Не са пестени и усилия в желанието нещо да не бъде пропуснато. Но може би не точно в това се крие ценността на карикатурата. Показателно е, че носителите на наградите на СБХ са автори с оригинален почерк и характерна творческа физиономия. Първа награда бе връчена на Коста Драгостинов за няколко карикатури, в които главно действащо лице е жената. Особено внимание заслужава габровският художник Георги Каралиев, отличен с втора награда, който показа за пръв път след двадесетгодишно прекъсване оригинални творби с изтънчено чувство за хумор. Трета награда си поделят Светлин Стефанов и Ириен Трендафилов. Наградата на в. "Република" беше отредена на Доньо Донев за няколко дружески шаржа, а Домът на хумора и сатирата награди младия автор Илийчо Алексиев.
По традиция изложбата гостува в Кюстендил и в габровския Дом на хумора и сатирата.

Светла Петкова