В края на миналата година бе представен новият брой на сборника "Нова публичност. Българските дебати'2000" - издание на Центъра за изкуства "Сорос", София. Съставител на изданието, което вече излиза за трети път и е част от проекта "Нова публичност", тази година е Благовест Златанов. Той е подбрал 58 статии и студии от 13 издания, които е групирал около три дебата: "Европа", "Балкани" и "Университетът и висшето образование". И тази година най-много публикации в сборника са взети от страниците на "Култура" - 11 на брой за трите раздела. След това най-често се срещат текстове от "Капитал" (10), "24 часа" (8), "Критика и хуманизъм" (7), "Наука" (6), "Социологически преглед" (5), "Сега" (3), "Литературен вестник" (2), "Музика Viva" (2). Публикувани са по един текст от "Демократически преглед", "Европа 2000", "Етнорепортер" и "Българска историческа библиотека".
Без да подценяваме труда на съставителя, както и значението на трите дебата, върху които той се е спрял, ще си позволим две малки приятелски забележки. Първо, присъствието на текстове от ежедневната преса измества, дори деформира първоначално заявените цели на проекта; а и въпреки многословните уговорки на селекционера, част от тези текстове с нищо не обогатяват, напротив, профанизират риториката и смисъла на останалите. И второ, някои от предложените тематични ядра, без да са маловажни, създават фалшивата представа за случили се дебати, които в действителност предстоят. За сметка на други, които вече се състояха, но пък не са намерили място в сборника.

К