Конференция-промоция,
посветена на темите на трите броя
на сп. Критика и хуманизъм за 2001 г.
(1-3 февруари 2002, Американски център, София)

Програма (работни езици: български, английски):

1 февруари
14.00-14.30 - откриване на конференцията.
15.00-16.30 - кръгла маса "Проблеми на преподаването и изследването на средновековна философия", I част. Водещ: Георги Каприев (СУ).
Участници: Ваутър Хорис (Томас Институт, Университет Кьолн), Силвия Донати (Томас Институт, Университет Кьолн), Олег Георгиев (СУ), Иван Христов (ВТУ), Тодор Тодоров (СУ), Лидия Денкова (НБУ), Калин Янакиев (СУ), Атанас Стаматов (Минно-геоложки Университет).
17.00-18.30 - кръгла маса "Проблеми на преподаването и изследването на средновековна философия", II част.

2 февруари
9.30-11.00 - кръгла маса "Науките за човека: социални и/или хуманитарни", I част. Водещ: Емил Григоров (СУ, сп. "Критика и хуманизъм"),
Участници: Люк Ланглоа (Университет Лавал), Ерик Бриан (Висше училище за социални науки, Париж), Георги Фотев (Институт по социология, БАН), Александър Кьосев (СУ), Красимир Стоянов (Университет на въоръжените сили, Хамбург), Роз-Мари Лаграв (Висше училище за социални науки, Париж), Стилиян Йотов (СУ), Лиляна Деянова (СУ), Благовест Златанов (СУ), Александър Кънев (СУ), Деян Деянов (ПУ), Хараламби Паницидис (СУ), Кольо Коев (Институт по социология, БАН), Олга Симова (ПУ).
11.30-13.00 - кръгла маса "Науките за човека: социални и/или хуманитарни", II част.
14.30-16.00 - кръгла маса "Митовете в историята и историографията", I част. Водещ: Боян Знеполски (СУ, сп. "Критика и хуманизъм"). Участници: Нина Леонард (Свободен университет, Берлин), Силвана Ракиеру (Университет Букурещ), Виторе Колина (Университет Флоренция), Пиер-Антоан Шардел (Висше училище за социални науки, Париж), Чавдар Маринов (СУ), Десислава Лилова (ЮЗУ, Благоевград), Здравко Попов (СУ), Антонина Кузманова (ПУ), Стойчо Грънчаров (Институт по история, БАН), Жулиета Борин, Росица Генчева, Иван Еленков (СУ), Райна Гаврилова, Христо Матанов (СУ), Алексей Кальонски (СУ), Илия Илиев.
16.30-18.00 - кръгла маса "Митовете в историята и историографията", II част.
18.30-19.00 - видео-представяне на арт-проектите "Бастард" и "Нова митология". Представят Явор Гърдев (t.a.g.), Борис Мисирков (Българско фотографско сдружение) и Георги Богданов (Българско фотографско сдружение).

3 февруари
10.00-11.30 - кръгла маса "Културната периодика - проблеми на издаването", I част (участниците са представени с академични институции и издателски проекти). Водеща: Милена Якимова (ПУ; сп. "Критика и хуманизъм"). Участници: Клаус Нелен (Институт за науките за човека, Виена; Transit), Волфганг Клоц (CEEOL), Надежда Кински (eurozine), Валтер Фамлер (Wespennest), Благовест Златанов (СУ; Център за изкуства "Сорос" - София), Димитър Вацов (ПУ; сп. "Критика и хуманизъм"), Георги Господинов ("Литературен вестник"), Копринка Червенкова (в. "Култура"), Калина Гарелова (сп. "Летература"), Кольо Коев (Институт по социология, БАН; сп. "Социологически проблеми"), Доротея Табакова (СУ), Яна Генова (Център за изкуства "Сорос" - София), Мартин Канушев (Институт по социология, БАН), Александър Кьосев (СУ; Център за академични изследвания, София).
12.00-13.30 - кръгла маса "Културната периодика - проблеми на издаването", II част.
13.30-14.00 - Закриване на конференцията.

Забележка: Молим всички желаещи да присъстват на конференцията да потвърдят това до 29.01.02 на тел. на редакцията 980 73 10 или на e-mail kx_journal@press.bg
Необходим е предварителен списък с оглед на мерките за сигурност, изисквани от Американския център.