Соцарт
На 15 януари т. г. в Софийска градска художествена галерия се откри изложбата "Соцреализъм" с творби от фонда на галерията. В експозицията са включени около 100 живописни и графични картини (предимно портрети, патриотични фигурални композиции, исторически сцени) и близо 20 скулптури. Сред най-често портретираните са бившите социалистически лидери Георги Димитров, Вълко Червенков, Тодор Живков, Ленин, Сталин... Главните действащи лица във фигуралните композиции и историческите сцени са отново горе посочените дейни ръководители. Скулптурните произведения са със сходна тематика.
На влизане в галерията могат да се видят и закачени извадки от печата от 50-те и 60-те години на ХХ век, в които има комични (от днешна позиция) препоръки и заплашителни критики към художниците.
Изложбата "Соцреализъм" се опитва да направи ретроспекция на изобразителното изкуство от времето на "чистия" социализъм. Експозицията показва как дори художници от величината на Дечко Узунов, Ненко Балкански, Стоян Венев, Васка Емануилова са били принудени да променят драстично стиловете си на работа, за да станат угодни на "новото" изкуство.

М.С.

P.S. В някои от следващите броеве в. "Култура" ще публикува по-обстойни материали за изложбата.