Културен коктейл


Подвъпросното Аз съм българче, Марин Бодаков
Предателят, Жерминал Чивиков

Събрание на Сдружението на театралните директори, Никола Вандов
Евроинтеграцията В зоната на Ничията земя, Марин Бодаков
Монографията на Христо Манолакев за Пушкин, Людмил Тодоров
Филологическият семинар По повод..., Анахит Хачикян
Новият брой на Нова публичност. Българските дебати'2000
Поетична вечер, посветена на Владимир Свинтила, Никола Т. Стефанов
Национална изложба на карикатурата, Светла Петкова
Съвременна българска графика в НГЧИ, Мария Славчева
Дейността на Чешкия център в София, Валентин Траянов

Конференция-промоция по теми от сп. Критика и хуманизъм