На 24 януари т. г. бе учредено Сдружението "Асоциация на периодични издания за култура" (AПИК). Единайсетте учредители на Сдружението са представители на следните издания: вестниците "Култура", "Литературен вестник" и списанията "Демократически преглед", "Сезон", "Фотооко", "P. S.", "Летература", "Страница", "Следва", "Факел" и "Панорама".
Бе избран и Управителен съвет на АПИК в състав: Копринка Червенкова - председател, и членове Бойко Йорданов, Валери Начев, Калина Гарелова, Михаил Неделчев.
Основна цел на новото Сдружение е да представлява, огласява и защитава интересите на издатели на българските периодични издания за култура.

К