Списание Християнство и култура е издание на фондация "Българска наука и култура". Негов главен редактор е доц. Калин Янакиев, а членове на редакционния съвет са проф. Цочо Бояджиев, Светослав Божилов, отец Николай Нешков, доц. Владимир Градев, Георги Тенев, Йорданка Пашова, Слава Янакиева и Стефан Попов.
Първите екземпляри от новото издание симптоматично бяха представени на организираната от фондациите "Отворено общество"и "Българска наука и култура" конференция под наслов "Християнство и демокрация".
В първата от общо четири книжки на година издателите заявяват, че с "Християнство и култура" виждат своя "действен принос за пробуждане и развитие на ефективен диалог пред лицето на въпроса за християнството и неговото измерение в политиката, светската култура, изкуството...".
Списанието с цена 3 лева се отличава с дискретна визия и типография. Скоро ще бъде активиран и неговият интернет-адрес www.hkultura.com В редакционния текст към първа книжка се отбелязва: "Проектът за подобно списание изразява усета за липса и долавянето на едно особено напрежение. Липса - заради отсъствието на грамотен и широк разговор по въпросите на духовността. Напрежение - между духовното настроение и религиозните чувства на интелигентната природа, и невъзможността споделянето и дискутирането им да бъдат разположени в адекватна на тази природа зона - именно интелигентна, грамотна, нещо повече - специално ерудирана."
В изданието са публикувани пределно знакови текстове: в дял "Християнство и истина" - "Глобализация на света. Глобализация на душата. Глобализация на делниците" от доц. Калин Янакиев, "Православната Църква и третото хилядолетие" от митрополит Йоан Зизиулас, "За смислите на прошката" от доц. Владимир Градев, "Гласове" като разговор на Явор Дачков с о. Михаил Хаджиантониу; в дял "Благословен Бог наш..." - "В безумие говоря" от о. Николай Нешков; в "Дневник на редактора" - "Годината на изборите. Бламирана ли е републиката в България?" от доц. Калин Янакиев; в дял "Християнство и политика" - "Свещеното Писание - за или против монархията" от Стефан Илчевски и "Християндемокрацията и Обединена Европа" от Светослав Божилов. В художествения дял са поместени "Неведоми пътища" от Красимир Крумов.

М. Б.