Както вече "Култура" съобщи (бр. 3/2002), на 20 януари т. г. бе проведена работна среща на Сдружението на театралните директори в България за обсъждане на "Концепция за конкурса за субсидии на българските държавни театри 2002-2004 г. и конкурс за директори на театри" на НЦТ.
Срещата беше проведена след като СТДБ през октомври 2001 г. представи на вниманието на министър Абрашев своя анализ за резултатите от реформата в българския театър в периода 1997 - 2001 и конкретни предложения за следващите стъпки за развитие на театралната система. На срещата беше изразена загриженост от все още липсващата програма на МК за развитие на българския театър. Беше изразено безпокойство, че без да се е приключил подетият от СТДБ и театралното съсловие обществен дебат за бъдещето на българския театър, министърът на културата е утвърдил рамките на недостатъчно аргументирана схема за провеждане на конкурси за директори и субсидии на държавните театри.
СТДБ прие декларация, към която на 21. 1. 2002 г. се присъедини и Българската асоциация на режисьорите в театъра (БАРТ).

Декларация

1. Настояваме МК да представи в най-кратки срокове очакваната от нас и обществеността своя Програма за развитие на българския театър за периода до юни 2005.
2. Поради липсата на такава Програма към днешна дата и нормативната необезпеченост на дейността на театрите, смятаме за най-целесъобразно през 2002 г. да се запазят досегашните структури и схеми на финансиране в българските държавни театри.
3. Изискваме всеки от действащите директори в драматичните и куклените театри да получи персонална оценка от НЦТ и МК за досегашната си работа и изпълнение на творческата програма на театъра, който ръководи. Оценките да станат публично достояние.
4. Следващите конкурси за директори и субсидия на държавните театри да се подготвят аналитично, нормативно и организационно след оповестяване на Програмата на екипа на МК, но не по-късно от началото на юни т. г., а провеждането им да стане не по-късно от октомври 2002 г. Конкурсните програми да обхващат периода 2003 - 2005.
5. СТДБ и БАРТ се ангажират да участват активно в процесите на обединяване и общи действия с другите неправителствени организации в сферата на културата и имат готовност да участва в изработване на Национална доктрина за развитие на българската култура в дългосрочен план.
6. СТДБ изразява изключителна загриженост за състоянието на материалните бази на театрите и всички останали културни институции в България и алармира, че ако не бъдат предприети спешни мерки, реструктивните процесите ще бъдат необратими.
7. СТДБ категорично настоява МК и Министерството на външните работи да направят публично достояние затворената глава "Култура и аудиовизия" от присъединителните преговори за членство на България в Европейския съюз.

Сдружение на театралните директори в България
Българска асоциация на режисьорите в театъра