Тема на кн. 12, бр. 3/2001 на сп. "Критика и хуманизъм" са митовете в историята и историографията. Водещ броя е Боян Знеполски.
Този път изданието за хуманитарни и социални изследвания публикува статиите на Мария Тодорова "Лична, колективна и професионална памет: ислямизацията като мотив в българската историография, литература и кино", на Десислава Лилова "Популярният протонационализъм на българите", на Чавдар Маринов "За лъжите на "македонизма" и митовете за "българщината" в Македония", на Росица Генчева "Видими митове: българските езикови карти през втората половина на ХХ век", на Жулиета Величкова - Борин "За образованието без сълзи или митът за "добрия метод"", на Стойчо Грънчаров и Антонина Кузманова "Митове и външнополитически програми на балканските национални държави до Първата световна война". В дял "Митовете на национализма" са представени Ненад Мишчевич с "Въобразени общности и национални митологии", Иван Чолович с "Националният мит и отговорността", Кевин Адамсън "Символизъм на суверенитета и политическите граници в румънската политика 1944-1989". В дял "Паметта и историята" са Пол Рикьор с "Писането на историята и представянето на миналото", Пиер-Антон Шардел с "Писменото свидетелство и опита от Аушвиц в историята на ХХ век: Прочит на Примо Леви и на Джорджо Агамбен", Нина Леонард с "Немски места на спомените".
Актуалните страници на броя съдържат "Америка и войната" на Тони Джуд, "Терор, който не можем да оправдаем" на Моник Канто-Шпербер, "По повод западното "превъзходство"" от Умберто Еко, както и "Нормализацията на феномена Симеон II" от Веселин Стойнев. Поместени са рецензии за книгата на Петя Кабакчиева "Гражданското общество срещу държавата: българската ситуация", както и за превода на "Теория на литературата" от Тери Игълтън.
Артпространството е предоставено на забавната "Нова митология" на фотографите Борис Мисирков и Георги Богданов.
В увода към благодатния брой на "Критика и хуманизъм" Боян Знеполски пише:
"Ако митовете са началото, изходната точка, то историографията е намерението за преодоляване на митовете, за завоюване на по-обективно и по-безпристрастно знание. Именно това несигурно, успешно или безуспешно намерение е в нашия фокус".

М.Б.