Kражби и лъжи в Литературен форум
Оценявам жеста на в. "Литературен форум" да помести в бр. 2 (15. 1 - 21. 1. 2002) бележка за излизането на новия 4 брой на списание "P.S.".
Смущаващ обаче е краят на бележката: "Редакцията на "Литературен форум" благодари на издателите на "P.S." за предоставения текст на Маргьорит Дюрас и за интервюто с Юлия Кръстева".
Държа да отбележа, че това не е вярно, защото никой не е искал разрешението ми за подобна публикация.
Мога да разбера изкушението за препечатването на тези текстове, защото наистина са прекрасни, но все пак те вече са факт в списание "P.S.".
Уважаеми г-н Марин Георгиев, като главен редактор на вестник, имащ за цел да се грижи за духовността на нацията, никак не ви подхожда да лъжете и да крадете.

С уважение: Виргиния Захариева
Главен редактор на P.S.