Мерси! се казва новото двуезично списание, издавано от Френския институт в София. Освен че ще анонсира предстоящите събития от програмата на Института, тримесечникът "има за цел да участва в местния интелектуален живот и да допринесе за по-доброто опознаване на богатите културни отношения между Франция и България". Списанието реализира заявеното намерение на Жил Лаборд (аташе по културата и заместник-директор на Отдела за сътрудничество и културна дейност) при встъпването му в длъжност да популяризира дейността на Института и да търси нови партньори в лицето на български институции, творчески съюзи и фирми.
Темата на първия брой на "Мерси!" е фотографията в България. Снимки, интервюта и статии представят дейността на български фотографски организации, предстоящите изложби и съвместни начинания. Другото интересно в броя са проектите в различни области на взаимосътрудничество - "Ириштамбул" (под рубрика "Артистично сътрудничество"), "Ватаф" (под рубрика "Алтернативен четвъртък"), "Компютърна лингвистика" (под рубрика "Езиково сътрудничество"). Осъществяването на тези проекти е само част от богатата културна програма на Института през следващите три месеца.
В първия брой екипът на списанието благодари на своите сътрудници, на фирмите, които са го подкрепили, и... на българите, че казват "Мерси!" на френски.

Анахит Хачикян