Многоцветие - издание на Международния център по проблемите на малцинствата и културните взаимодействия в лицето на Антонина Желязкова и Института по литература при БАН - е пореден знак в развоя на програмата "Литература на етническите групи в България от Освобождението до наши дни".
Сходен сборник през 1999 г. резюмира (по-скоро незадоволителните) резултати от първата по рода си научна конференция относно литературата на малцинствата, организирана от секция "Сравнително литературознание" в Литературния институт.
В своите уводни изречения проф. Вера Мутафчиева пише: "Задачата (...) беше вече различна: конкретни изследвания или творчески портрети на отделни личности, за явления из литературата и културата на етническите групи: фолклор, архитектура, музика, киноизкуство".
Проф. Мутафчиева се надява "Многоцветие" да очертае приноса, специфичното и общото у редица създатели на художествени ценности, които "публиката поначало мисли като неделима част от "нашите". И забележете: "доколкото те в различна степен се мислят така".
Чрез съставителската си дарба да търси и рискува с нови автори и проблеми Мутафчиева всъщност е предвещавала успеха на този етап на проекта. В "Многоцветие" са представени творческите фигури на Азаря Поликаров, София Бранц, Йълдъз Ибрахимова, Мориц Йомтов, Агоп Мелконян, Сали Ибрахим (съответно от Михаил Бушев, Марин Бодаков, Клер Леви, Марко Мормарев, Георги Цанков, Васил Балевски, Красимира Атанасова). Боян Радунчев коментира как културата защитава етничността през примера на българските арменци; Анна Рошковска свързва сефарадската вълна и представителната култура на възрожденска България; Еми Барух се интересува от "завръщането на бащите" в паметта на Леон Даниел, Валери Петров, Ицхак Финци, Исак Паси; Сами Поликар се фокусира върху литературата в библиографията "Евреите по българските земи"; Албена П. Иванова дописва фолклорния портрет на каракачаните; Йорданка Бибина пише за съвременната турска литература у нас.
На 23 януари т.г. в офиса на Антонина Желязкова писателят Виктор Барух сладкодумно представи сборника "Многоцветие" пред приятели.

М. Б.