Честито!

Цветан Тодоров е новият носител на учредената през 1975 г. италианска литературна награда "Нонино".
Конкретен повод за присъждането на наградата е публикуваната от мислителя "анкета върху века" под наслов "Памет за злото, изкушение на доброто", преведена наскоро и на италиански.
Прецизния български превод на премираната книга дължим на доц. Стоян Атанасов, а изданието се появи тези дни у нас с престижната марка на "ЛИК".
Повече за фундаменталното изследване на Тодоров - в следващ брой на вестника.

Култура