До г-н Божидар Абрашев
министър на културата
Копие: Комисията за култура към Народното събрание
БТА

Отворено писмо

Уважаеми господин Абрашев, Обръщаме се към Вас по повод Ваша заповед - РД 09-19/21.01.2002 г., с която инициирате подготовка на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата.
Като представители на професионални гилдии и сдружения в областта на културата, ние се събрахме в рамките на проекта "Технологичен парк Култура", който има за цел разработването на модел за диалог върху културните политики между всички заинтересовани лица и е подкрепен от европейската програма "Политики за култура". Ние също сме пряко заинтересовани съществуващият ЗЗРК не само да бъде изменен или допълнен, а и изцяло ревизиран. Поради тази причина ние приветстваме Вашата инициатива.
За съжаление, сроковете, в които Вие предвиждате да бъдат изработени предложенията за промени, както и съставът на групата, натоварена с тази отговорна задача, будят недоумение.
Назначената от Вас работна група е съставена от 15 държавни служители (вкл. председател) срещу 9 представители на една малка част от творчески съюзи и сдружения. В работната група изцяло липсват представители на мениджърските гилдии от всички сфери на културата, на сдружения и асоциации на крупни потребители на културни продукти, бизнеса, малцинствените, етнически, младежки и други култури, медиите и изследователите на културния процес. Да се готви проект за закон, който не отразява техните позиции, е най-малкото недемократично.
Фактът, че на въпросната комисия е било предложено да направи своите предложения за изменения в ЗЗРК в срок от два дена, говори за повърхностно, ако не и безотговорно отношение към проблемите на културата.
Нещо повече: считаме, че ревизирането на ЗЗРК трябва да бъде предхождано от изграждането на стратегия за развитието на българската култура. Законите в крайна сметка са само един инструмент за осъществяване на определена политика. Не ни е известно на каква културна политика е призван да служи бъдещият изменен ЗЗРК. Смятаме, че политика, която да осигурява стабилно развитие на българската култура години напред, не може да се гради чрез промени в законодателството "набързо и на парче".
Във връзка с изложеното по-горе ние настояваме:
- час по-скоро да запознаете културната общественост с концепцията на правителството за развитие на българската култура, като я подложите на обществен дебат;
- да запознаете културната общественост с текста на глава "Култура и аудиовизия" от преговорите ни с ЕС;
- да подложите на публичен дебат дали и доколко са необходими козметични изменения и допълнения на ЗЗРК; ако да - какви, а ако не - какъв нов закон следва да се разработи.
Смятаме, че визираното във Вашата заповед създаване на обществен съвет, който в срок до 08.02.2002 г. да обсъди направените от работната група предложения за изменения в ЗЗРК нарушава логиката на демократично вземане на решения дебат-концепция-закон. Спешното сформиране на подобен съвет не може да отмени необходимостта от яснота по отношение на визията на Министерството на културата за развитието на културата през следващите години.
Господин министър, необходими са решителни, но добре обмислени действия, които да гарантират развитието на българската култура. Очакваме ги от Вас!

София, 23 януари 2002 г.

Биляна Томова (Технически университет, НБУ), Валентин Стойчев (Сдружение на театралните директори), Велислав Заимов (Съюз на българските композитори), Весела Люцканова (Издателство "Весела Люцканова"), Владимир Андреев (Асоциация на българските кинопродуценти), Георги Колев (Галерия "Леседра"), Георги Тодоров (Съюз на българските филмови дейци), Даниела Колева (СУ, Катедра "История и теория на културата"), Деси Гаврилова (Център за култура и дебат "Червената къща"), Димитър Христов (Съюз на българските писатели), Дончо Дончев (Сдружение "Старосел"), Емил Марков (СУ, Катедра "Право"), Жени Захариева (Съюз на българските музикални и танцови дейци), Иван Кабаков (СУ, Катедра "История и теория на културата"), Иван Теофилов (Сдружение на българските писатели), Иво Хаджимишев (Българско фотографско сдружение), Кирил Христосков (Център за подпомагане, издирване и опазване на културните ценности), Лъчезар Бояджиев (Институт за съвременно изкуство), Любен Попов (СУ, Катедра "История и теория на културата"), Митко Тодоров (Българска асоциация за театър), Николина Антова (Читалище "Цар Борис III"), Никола Вандов (Фондация "Пространство Култура"), Радослав Спасов (Асоциация на операторите), Радост Николаева (Издателство "Литавра"), Росица Вълканова (Асоциация на българските кинопродуценти), Сашо Драганов (Национална асоциация за дизайн и реклама), Светослав Овчаров (Асоциация на кинорежисьорите), Стефан Илиев (Съюз на артистите в България), Юлия Христова (Нов симфоничен оркестър), Юрий Вълковски (СУ, Катедра "История и теория на културата"), Крикор Азарян (Българска асоциация на режисьорите в театъра - БАРТ), Александър Радославов (Дружество за защита на авторски права "Иза-Арт", БУЛРЕПРО), Михаил Мелтев (Съюз на българските филмови дейци).