Всеки , който може да подпомогне завършването на ремонта на новия дом на "Сфумато", може да внесе средства в следните банкови сметки на Театрална работилница "Сфумато":

ТБ Биохим АД
кл. Витоша
б. код 66074250
БИН 7302010001

1. банкова сметка в лева
3034697605

2. банкова сметка в USD
3134697614
3. банкова сметка в EUR
3488390618

или да се обърне към ръководството на "Сфумато" на телефона на театъра 981 50 33.