На 29 януари т.г. издателска къща "Анубис" представи в Народната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" том първи ("Ноев ковчег" и "Прашка") от седемтомното Избрано на Йордан Радичков и първото пълно издание на поемата "Надпяване" от Константин Павлов.
Философът Георги Каприев възпя в лицето на присъстващия Радичков своя най-голям Учител и призна как продължава да щъка из тревите в покрайнините на неговата вселена. Той благодари, че на върха на земята стои изгризаното моливче на писателя.
Ани Илков нарече Константин Павлов "последния скептичен просветител", който с предложената на издателство "Български писател" през 1967 г. (и впоследствие непубликувана!) творба атакува поредното написване на комунистическия романс чрез собствените му идеали. Илков говори за "Надпяване" като акт на моралната памет, на действащия според справедливостта морален разум... В красиво слово той описа посредствеността както на тогавашния етически контекст, така и на всички времена, за да обясни хюбристичното усамотяване на Коста Павлов. Последните думи на поемата идват от непрерязано докрай гърло: "Хайде да се обичаме!"
Ако заимстваме един израз от "Надпяване", благодарение на тези книги може би "една катеричка търкаля борова шишарка в гърлото".

М.Б.