Бесарабските българи в Молдова е опит за портрет на бесарабските българи и техните културни учреждения.
Изданието на Асоциация "Аксес" е следствие от проекта "Социално поведение в мултикултурна среда", по който през ноември 1999 г. български журналисти, представители на граждански организации и държавни експерти проучват различни аспекти от българското вписване/отписване в пъстрата етнокултурна ситуация в Молдова. "Фондация Сорос Молдова" и Фондация "Отворено общество" - София, си партнират по финансовата подкрепа на проекта, осъществяван пряко от молдовския Център за независима журналистика и българската Асоциация "Аксес".
Чрез погледи отвън и отвътре са представени формирането на българската общност в Молдова и съвременното й състояние, както и гражданският сектор в републиката, нормативната рамка на правата на населяващите държавата етномалцинства, модернизацията на връзките в емиграция...
Както и неизбежни въпросителни относно действителната молдовска ситуация, които - и това е успех на книгата - нямат общо със застопоряването на анализаторите в конвертируеми предубеждения, "оправдаващи" тяхната правозащитна и мултикултурна работа.
Цял неподозиран - и всекидневен! - свят изскача през текстовете на Елена Драгостинова, Александър Миланов, Йордан Янев, Маргарита Илиева, Мария Янева, Надя Дикова, Николай Петров и Панайот Ангарев.

К