Книга-обект
Когато текст и илюстрация станат едно цяло в книгата, ние получаваме не само ценно произведение, но и възможността да влезем в свят, в който да преживеем всички негови смислови и образни посоки и нива. Такова плодотворно единство можем да видим в самостоятелната изложба "Книга-обект" на Севда Потурлян в галерия "Артамонцев".
Всичко започва от срещата на художничката с определени текстове - а това са издирените и събрани фолклорни легенди от Албена Георгиева, публикувани в книгата й "Когато Господ ходеше по земята". Образите от тези легенди, представите в тях, суеверията, тълкуванията като приказки, фантазии или реални случки за божественото, небесното и земното, житейското довеждат художничката до създаването на нетрадиционни илюстрации посредством вълната. Вълна, от която тя ги изтъкава. В тези тъкани "рисунки" или около тях се вплитат избродираните текстове с различна големина, движение и цветност. Образ и текст взаимно са проникнали един в друг - и текстът, буквата става образ, а образът разказва. Така чрез материята и начина на изграждане, с които българката от столетия е създавала черги, халища, месалчета, носии, престилки, колани, шевици, днес Севда Потурлян ни дава един пластичен визуално-предметен и звуков израз на времето, вярата, знанията, мъдростта, говора, протяжната или игрива песен и силата на танца.
От различната дебелина на вълнената нишка, разнородните структури, опростените форми с премислен наивитет, богатството, яркостта, контраста на багрите се раждат композиции, които имат не само висока декоративна стойност нарочно търсена от художничката, за да се подчертае уникалността на всяка легенда, но в тях съзираме и стремежа да се осмисли този духовен и житейски свят и всичко да бъде включено в един контекст от значения и стойности на светогледа, мислен и изповядван от нашия български народ.
Пред нашите очи се редят образите на Бога, дявола, Адам и Ева, техните деца, чумата, виждаме сътворението на Света, изгонването от Рая, времето, когато и жената и мъжът са раждали, слънцето, луната...
Така книгата-обект на Севда Потурлян ни приближава към свят, за който не знаем, не сме чували и виждали, тъй като той сякаш бавно си отива, умира. Няма кой да ни разкаже за него. Този свят разчита само на единството между вяра и знания - онова единство, което са носили в себе си нашите предци.

Аделина Филева