След като през миналата година белградското издателство "Геопоетика" публикува "Естествен роман" от Георги Господинов (превод Мария-Йоанна Стоядинович), току-що и престижното парижко издателство "Фебюс" публикува естествения роман на най-успешния днес млад български писател (превод Мари Врина).
Да припомним, че въпросният роман вече претърпя две български издания, пък и ще чуе: "Начало! Готови! Камера!"...
Очаква се книгата на Георги Господинов скоро да прецапа Ламанша, а защо не и Атлантика?

M.Б.