Около Буквара

Разговор с
Розалина Новачкова
и Нели Иванова
,
Христо Буцев
и Марин Бодаков

Из утвърдената
Учебна програма
по български език
и литература
за първи клас