Пътувания в страната на войните
от Курт Кьопрунер

Жерминал Чивиков

Откъс от книгата

Разговор с автора