По повод обсъждането на промените в Закона за закрила и развитие на културата на 1 февруари в НДК се състоя работна среща на екип от МК с представители на над 30 творчески сдружения, съюзи и фондации от културната сфера. Срещата може би трябваше да изиграе ролята на дебата за културната стратегия, за който упорито се настоя напоследък (вж. "Култура", бр. 4 от т. г.).
Провалът беше очевиден. Отново стана ясно, че МК няма визия за бъдещето на нашата култура. Работната група по изготвяне предложенията за промени в ЗЗРК не представи писмено своите предложения. От залата се чуха изказвания, някои от които съдържаха в себе си важни елементи от една бъдеща културна политика (например в изказването на Радослав Спасов, Михаил Неделчев и др.), други имаха съвсем конкретни предложения за промени в текста на закона. Но усещането, че си употребен за някакъв параван на бездействието, беше непреодолимо.

К