Наново откриване на Криптата
Напоследък всички медии гръмнаха със скандали за неизправност, повреди, наводнения в де що има държавна галерия и музей. На фона на тази мрачна картина информацията за наново откритата, след ремонт, Крипта на храм-паметника "Св. Александър Невски" е хем радостна, хем тъжна.
В Криптата се помещава постоянната експозиция на отдел "Старо българско изкуство" към Националната художествена галерия. Наред с поставянето на нова елинсталация и осветление, с обновлението на сервизните помещения са реставрирани и голяма част от иконите. Настоящата експозиция е създадена в края на 1999 г., но е стояла по-малко от година, преди да затворят залите за ремонт. След откриването на Криптата (30 януари т. г.) посетителите ще могат да видят и около 30 нови експонати, в това число икони, фрагменти от стенописи и предмети на приложното изкуство, от периода на българското Средновековие и Възраждане. Могат да се видят и редки експонати от IV век (все още ранен етап от навлизане на християнството). Колекцията от експонати, представена в Криптата, проследява възможно най-пълно развитието на православното изкуство по българските земи.
"Сега Криптата изглежда по доста по-различен начин" - споделя директорът на Националната художествена галерия Ружа Маринска. А завеждащият отдел "Старо българско изкуство" Георги Геров казва, че намираме "ценността на важните неща, едва когато ги загубим".
В залите сред музейната експозиция има възможност да се провеждат и разнообразни културни прояви - като концерти, представяне на книги и т.н. Финансирането на ремонтните работи е от Министерството на културата, а изпълнението - от ОД "Реставрация". Обновлението на Криптата е част от цялостната реставрация на храм-паметника "Св. Александър Невски".

Мария Славчева