Уважаеми приятели от в. Култура,
Благодарим ви много за отзива за третия брой на алманах "Нова публичност", както и за коректността при броенето. И ние като вас смятаме, че броят на статиите от едно или друго периодично издание в нашия алманах отразява неговата културна тежест и реално участие в българските дебати. Благодарим ви за приятелските забележки, искаме също така приятелски да им отговорим.
Да започнем от втората: "...някои от предложените тематични ядра, без да са маловажни, създават фалшивата представа за случили се дебати, които в действителност предстоят." (Какво ли точно имате предвид? Всичко публикувано от нас очевидно вече се е състояло, а с предстоящето се занимават врачките.) "За сметка на други, които вече се състояха, но пък не са намерили място в сборника." Обръщаме внимание, че книжното тяло на алманаха не съвпада с неговото виртуално тяло (www.newpublicity.org) - това е посочено и в предговора. В електронния вариант на "Нова публичност" има още три дискусионни теми, сред които може би ще намерите онова, което ви се струва пропуснато - например дебатите за спасяването на българските евреи, за новите медии и за културната глобализация. Съзнателно сме пропуснали само един дебат, протекъл по страниците на в. "Култура" - за управлението на културата - защото ни се видя ограничен само във вашето издание (стратегията на проекта търси по-широк ефект, ехо на един дебат в много издания). Ако сме пропуснали още нещо важно, молим за извинение.
Що се отнася до първата забележка, че "присъствието на текстове от ежедневната преса измества, дори деформира първоначално заявените цели на проекта", искаме съвсем приятелски да заявим, че съвсем, ама съвсем не сме съгласни с нея. Целта на проекта "Нова публичност" не е да слага нови тухли към китайската стена, която е започнала да отделя културната периодика от "ежедневната" преса (и "Капитал" ли слагате там?). Не е тайна за никого, че вестници с жълто-комерсиална рамка, като "Сега" и дори "24 часа", имат сериозни анализационни рубрики, които не отстъпват на тези на културната периодика: впрочем, ваша е тезата, че културната периодика е създала авторитети в "24 часа" и "Труд". Целта на съставителя на алманаха и стратегията на проекта е да се търсят мостове, точки на съприкосновение между "елитарните" и "масови" дебати. Иначе ще вземе да се окаже, че някои са абонирани за елитарното, а други са осъдени да бъдат "ежедневни".
И като добавка - и ние сме уверени, че в. "Култура" ще продължава да присъствува в нашите алманаси, както показва и готовото вече съставителство на алманах 2001. Е, ще трябва да се примирите с някои съжителства. Кой знае, те може дори да са полезни за вестника.

Проект Нова публичност