Акценти в новата книжка на "Следва" - списанието за университетска култура на НБУ - са беседата на Харалан Александров и Румен Петров около младите хора, социалното участие и либералния университет; "Припомняне за един обществен конфликт с трайни последици (Трудното и успешно отстояване на университетската автономия)" от Михаил Неделчев ведно с "Духът на Висшето училище" от д-р Кръстев; "Слово за словото" от Вера Мутафчиева; семинарните текстове "Психоанализата на Фройд, "Едип цар" на Софокъл и атическата трагедия" от Богдан Богданов, "Към границите на трагичното" от Владимир Градев и "Психоаналитични трансформации на Едиповия сюжет"; "В огледалния свят на идеологиите: "Франк V" от Фридрих Дюренмат" от Виолета Дечева.
Втора книжка на "Следва" (гл. редактор Биляна Курташева, графичен дизайн Надежда Ляхова) празнува храброто разнообразие в Новия български университет през дните на 10-ия му рожден ден.

К