Изборът на "Култура"


Паул Целан
Ничията роза
Стихотворения
Превод от немски Ана Димова
Издателско ателие Аб
София, 2001
Цена 6 лева