Изборът на "Култура"


Миряна Башева

Нека да е лято
Стихотворения

Издание на в. Сега
София, 2002
Цена 4 лева