Соцреализъм Култура

Безмислена и вредна изложба,
Христо Буцев

Камък в челото,
Филип Зидаров

Съвременникът:
Невена Стефанова

Истината за миналото,
Нина Николова

Насаледникът:
Емануил Ангелов

Рискът на една изложба,
Наталия Христова