Изненадите на Цанко Лавренов
Името на Цанко Лавренов веднага предизвиква асоциации с ярки наситени цветове и особена декоративност, всеизвестни изгледи от Стария Пловдив и Търново, образи на български манастири.
Но дойде време за изненади.
На 21 февруари т. г. Националната художествена галерия откри ретроспективна изложба с над 200 творби на Цанко Лавренов. Колекцията е събрана по повод 105-ата годишнина от рождението на художника. В експозицията могат да се видят дори произведения на автора от началото на ХХ век, които носят естетическото клеймо на европейския сецесион, на символизма и експресионизма. Тези творби за първи път стават достояние на широката българска публика и приятно да впечатляват всеки, който си мисли, че "познава" класическия Цанко Лавренов.
Директорът на НХГ доц. Ружа Маринска отбелязва, че в изложбата е събрано почти всичко на Лавренов - "от първата рисунка до последната картина". За богатството на експозицията съществен принос имат Пловдивската художествена галерия и фондация "Цанко Лавренов".
В някои от следващите броеве "Култура" ще представи по-обстойно изложбата.

М.С.