Авторската компания , събрана в премиерната книжка на пловдивското сп. "Защото", буди уважение: Димитри Иванов, Иванка Гергова, проф. Андрей Пантев, проф. Тянко Йорданов, Иван Кулеков... Те сериозно, спокойно и трезво разказват за медиите и за черквата "Рождество Христово" в Арбанаси, за управлението на обществото и за Афганистан... Или честват Цанко Лавренов и Блага Димитрова.
Списанието настоява в програмния си текст, че "човек е и това, което чете", но редакционните му виждания за спецификата на изданието са доста общи и пожелателни. И като че ли абсолютно безразлични към пазарната ситуация на малотиражните издания за общество и култура у нас. Сборът на качествени текстове все още не означава създаване на медиа, но смисленият вкус да поканиш точно такива автори за своята първа книжка подсказва, че има шанс "Защото" да конкретизира с решимост лицето си.

К