Културен коктейл

Милошевич и Велика Сърбия, Жерминал Чивиков

Киножурналистът Чавдар Гешев на 75, Александър Александров
Време разделно - шестнайсет издания, Анахит Хачикян
Дискусията Новата българска класика - издателски подходи, Марин Бодаков
Премиерна книжка на пловдивското списание Защото
Към Академичния център за литература и култура, Марин Бодаков
Седмо издание на Гняв и гордост от Фалачи, Соня Александрова
Изненадите на Цанко Лавренов в Националната галерия, Мария Славчева
Изложбата на Кирил Прашков в АТА център, Мария Василева
Теодосий Спасов и Срещнато по пътя, Емануил Ангелов
Изложба от ирански миниатюри, живопис и ръчни изделия, Мария Славчева