С цитати за български автори от унгарския "Речник на световната литература" започна премиерата на стихосбирката на Иван Методиев "Време и нищо" (21 февруари, Унгарски културен институт). Заслугата за популяризирането на 150 български имена, включени в речника, е на Дьорд Сонди, директор на института. Той отбеляза по колко реда са включени в изданието за всеки от участниците в премиерата - Румен Леонидов (30 реда), Светлозар Игов (75 реда), Иван Методиев (50 реда). Светлозар Игов посъветва българските литературни критици и историци да ползват унгарския речник, когато се нуждаят от информация за родните ни творци, тъй като българските справочници са пълни с грешки.
След тази "премиера в премиерата" започна и същинската част. Живото авторово слово, такова, каквото е във "Време и нищо", не беше чуто, но разбрахме какво мислят Леонидов и Игов за Иван Методиев.
Румен Леонидов представи свои тълкувания на заглавието на стихосбирката - "Времето е нищо", "Нищо няма временно" и "Нищото, което няма време" - разказа виц и благодари на институциите, които са финансирали издаването на книгата.
Светлозар Игов прочете кратка рецензия за стихосбирката, в която сравни "метафизичния поет" Иван Методиев с Атанас Далчев, описа поетическото пространство като "някакво някъде, което е никъде" и завърши с "взаимооглеждането на часовник и човек" в спрелите часовници на Салвадор Дали на корицата на книгата.
Самият автор категорично отказа да се присъедини към благодарностите на Леонидов: "Изобщо не съм благодарен, че името ми беше използвано да се отпускат просешки помощи." И предложи да дадем на унгарците пл."Славейков".

Анахит Хачикян