Конкурс по проект Нова публичност
Фондация "Център за изкуства "Сорос" - София, обявява конкурс по проект "Нова публичност" за частично финансиране на издания от културната периодика в България за 2002 година.
"Нова публичност" е съвместна инициатива на фондация "Отворено общество" и Центъра за изкуства "Сорос". Проектът цели подпомагането на периодичните издания за култура, които стимулират развитието на обществения културен дебат и създават толерантна публична ситуация.
През 2002 година ще се отпуска целево финансиране на проекти на периодични издания.
Проектите, кандидатстващи пред "Нова публичност" за 2002 година, трябва да включват аргументирани предложения за:
* частично финансиране на издателските разходи (хартия, предпечат, печат и т.н.) на изданията;
* частично финансиране по разработена от Центъра финансова схема на разходите за абонамент, разпространение, промоция и реклама на изданията;
* частично финансиране на разходите на изданията за създаването на техни Интернет страници, както и за поддържане на вече наличните страници на изданията, които притежават такива.
Приоритетно ще бъдат подкрепяни проекти, разработени в партньорство между няколко периодични издания за култура, издания за култура на недържавни организации, издания, които показват интерес към участието в международни мрежи на културни издания (информационни, електронни и др.), издания, които демонстрират отвореност към сътрудничество със сектора на НПО и др. структури на гражданското общество.
Крайният срок за подаване на документи е 12 април 2002 година.
Документи за кандидатстване, както и допълнителна информация за конкурса можете да получите от Благовест Златанов, координатор на проект "Нова публичност", Центъра за изкуства "Сорос" - София, адрес: ул. "Ангел Кънчев" - 19, ет. 2, тел: 980 02 44, е-mail:
new_publicity@sca.osf.bg