Приятели в Райко Алексиев
Приятелството е основният мотив събрал Петко Петков, Тодор Тачев и Иван Кънчев в галерия "Райко Алексиев". Интересен е фактът, че преди подреждането на творбите никой от тримата не е знаел какво точно ще покажат колегите му. Може би именно приятелството, общите интереси и взаимното влияние са определящи за цялостното излъчване на тяхната изложба. Художниците излагат произведения от различните си творчески периоди.
На фона на общото абстрактно-експресивно излъчване на експозицията, текстилните пана на Петко Петков, изтъкани от тъмни червени, сиви и зелени багри, са най-близо до реалността. Реалността им се доопределя и от заглавия като "Сина ми", "Една българка", "Обратен път".
Рисунките и графиките на варненския художник Тодор Тачев изненадват с жива и дълбока експресия. Сериите "Портрет на една планина" и "Път към морето" са погледът на автора навън, но и навътре към себе си в желанието да се изследва съкровеното.
Иван Кънчев е авторът на осемте "Форми", подкрепени от увеличени "проекти" в черно-бяло. Художникът е известен преди всичко като живописец, но през последните години е насочил творческите си усилия към изследването на друг материал - дървото. Показаните в изложбата скулптурни пластики общуват по интересен начин със заобикалящата ги среда, като съчетават в себе си олекотени и изчистени форми, уравновесeни от по-тежки елементи. Петко Петков и Тодор Тачев са преподаватели във Варненския свободен университет, а габровският художник Иван Кънчев от няколко години е доцент в катедра "Иконопис" на Великотърновския университет.
Изложбата засяга въпроса за все по-осезаемото централизиране на изкуството в София и невъзможността да се забелязват хора и събития съществуващи извън границите на столицата. За поколението художници от провинцията, доказали се в миналото, към които принадлежат и участниците в тази изложба, е останала възможността да продължават да творят... и от време на време да си позволяват да излагат в софийските галерии. Това е единственият начин да ни напомнят за себе си.

Светла Петкова