В Университетската болница "Княгиня Мария-Луиза" (бившата болница ИСУЛ) няколко стенописа променят атмосферата. Със своите багри и форми превръщат белотата на стените в разнообразни цветни светове.
За да се реализират тези творби, бе проведен конкурс между студентите от III курс в специалност "Стенни и монументални изкуства" в Националната художествена академия. Представени са 12 проекта, от които Управителния съвет избира 5. Болницата предоставя своите стени, а студентите необходимите материали, труд и талант. Така курсовите работи стават не само действителност, но и дарение.
Един от тези стенописи е на студентката Валентина Дукова, която не за първи път реализира своя монументална творба. В предоставеното й правоъгълно поле на отстъпващата леко навътре ниша в преходното фоайе младата художничка разполага своята композиция. Композиция, в която три фигури (лекар, сестра, пациент) образуват символичната връзка на живота. Разположени от двете страни, обърнати навътре, фигурите на лекарят и сестрата затварят композицията и концентрират вниманието ни върху лицето на пациента, който се явява не само композиционен, но и смислов център. Синьо, жълто, виолетово изграждат формите, белият цвят е изявен между трите основни фона, преминава ярко като лъч, светлина по средата, отразява се върху страничните фигури, разделя се, обгражда лицето на средната фигура и постепенно се разпръсква диагонално настрани. Композицията сякаш излъчва светлина, а степенуваните тонове допълват това отваряне и го засилват до релефност. Така посредством багрите художничката създава ядро от светлина, цветове, контраст и енергия, което в краищата постепенно затихва. Това затихване на динамичния момент тя постига чрез леките нюанси на основните цветове, подпомогнати от бялото. Създава се чувството за равновесие, покой, хармония между частите като импулс за надежда, за живот.

Аделина Филева